@article{Piontek:2010,
  author  = "M. Piontek and M. Jasiewicz and K. Bednar",
  title   = "Biodeterioracja pleśniowa wywołana występowaniem wad technologicznych w budownictwie",
  journal = "Ochrona Przed Korozją",
  number  = "nr 1",
  pages   = "8--13",
  year    = "2010",
}