@article{Szcześniak:2010,
  author  = "P. Szcześniak",
  title   = "Modele matematyczne trójfazowych przemienników częstotliwości prądu przemiennego bazujących na topologii sterownika matrycowo-reaktancyjnego typu buck-boost",
  journal = "Przegląd Elektrotechniczny",
  number  = "nr 2",
  pages   = "384--389",
  year    = "2010",
}