@article{Farnicka:2010,
  author  = "M. Farnicka",
  title   = "Nowa rola specjalisty w ośrodkach i placówkach pomocy środowiskowej",
  journal = "Praca Socjalna",
  number  = "3",
  pages   = "106--111",
  year    = "2010",
}