@article{Łoin:2010,
  author  = "J. Łoin and A. Kaczmarek-Pawelska and E. Krasicka-Cydzik",
  title   = "Próba opracowania platformy biosensora trzeciej generacji dla H2O2 na powierzchni tytanu pokrytej nanorurkami TiO2",
  journal = "Inżynieria Biomedyczna",
  volume  = "Vol. 16",
  number  = "no 2",
  pages   = "54--56",
  year    = "2010",
}