@article{Andrynowska:2010,
  author  = "A. Andrynowska and M. Kokoszka and T. Klekiel",
  title   = "Identyfikacja EMG jako sygnału sterującego",
  journal = "Inżynieria Biomedyczna",
  volume  = "Vol. 16",
  number  = "no 2",
  pages   = "68--71",
  year    = "2010",
}