@article{Zaborowska:2010,
  author  = "K. Zaborowska and M. Michalski and M. Czerniawski and R. Adamczyk and W. Wojtak and T. Klekiel",
  title   = "Opracowanie projektu i algorytmu sterowania protezy dłoni",
  journal = "Inżynieria Biomedyczna",
  volume  = "Vol. 16",
  number  = "no 2",
  pages   = "72--75",
  year    = "2010",
}