@article{Ciupik:2010,
  author  = "L. Ciupik and A. Kierzkowska",
  title   = "Technologiczno-biomechaniczna ocena biomateriałow metalowych otrzymywanych technologia warstwową = Technology -biomechanical evaluation of metal biomaterials derived by layer technology",
  journal = "Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials",
  volume  = "Vol. 13",
  number  = "nr 93",
  pages   = "14--18",
  year    = "2010",
  note    = "tekst w j. pol. i ang.",
}