@article{Herberger:1996,
  author  = "J. Herberger",
  title   = "Wewnątrzrodzinne uwarunkowania czynności karania dorastających dzieci",
  journal = "Edukacja : studia, badania, innowacje",
  number  = "nr 1",
  pages   = "44--61",
  year    = "1996",
}