@article{Czyżewski:2010,
  author  = "A. Czyżewski and P. Kułyk",
  title   = "Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce w latach 1991-2008",
  journal = "Ekonomista",
  number  = "nr 2",
  pages   = "189--214",
  year    = "2010",
}