@article{Jabłoński:2010,
  author  = "J. Jabłoński",
  title   = "Arytmetyka resztowa w szyfrowaniu RSA",
  journal = "Przegląd Elektrotechniczny",
  number  = "nr 9",
  pages   = "145--148",
  year    = "2010",
}