@article{Baszczak:2010,
  author  = "B. Baszczak",
  title   = "Tożsamość i wyobraźnia Paula Ricoeura hermeneutyka antropologiczna",
  journal = "Logos i Ethos",
  number  = "1",
  pages   = "121--141",
  year    = "2010",
}