@article{Feldshtein:2010,
  author  = "E. Feldshtein and A. Laber and O. Devojno and O. Yatskievich",
  title   = "Badania tribologiczne powłok ceramicznych natryskiwanych plazmowo",
  journal = "Tribologia : Teoria i Praktyka",
  volume  = "R. 41",
  number  = "nr 2",
  pages   = "23--34",
  year    = "2010",
}