@article{Laber:2010,
  author  = "A. Laber",
  title   = "Skutki eksploatacyjne smarowania silnika spalinowego preparatem eksploatacyjnym o działaniu chemicznym",
  journal = "Tribologia : Teoria i Praktyka",
  volume  = "R. 41",
  number  = "nr 2",
  pages   = "47--58",
  year    = "2010",
}