@article{Feldshtein:2010,
  author  = "E. Feldshtein and R. Maruda",
  title   = "Analiza warunków tarcia na powierzchni natarcia przy toczeniu wykończeniowym na podstawie zmian grubości wióra",
  journal = "Tribologia : Teoria i Praktyka",
  volume  = "R. 41",
  number  = "nr 4",
  pages   = "87--96",
  year    = "2010",
}