@article{Laber:2010,
  author  = "A. Laber and K. Adamczuk",
  title   = "Badania właściwości tribologicznych poliamidu PA6 i Modaru",
  journal = "Tribologia : Teoria i Praktyka",
  volume  = "R. 41",
  number  = "nr 4",
  pages   = "263--273",
  year    = "2010",
}