@article{Pietruszka:2010,
  author  = "J. Pietruszka and P. Kuryło",
  title   = "Identyfikacja zagrożeń na stanowisku robotnika transportowego w Hucie Legnica",
  journal = "Archives of Foundry Engineering",
  volume  = "Vol. 10",
  number  = "spec. iss. 2",
  pages   = "111--117",
  year    = "2010",
}