@article{Bydałek:2010,
  author  = "A. Bydałek and P. Schlafka and S. Biernat",
  title   = "Ocena oddziaływania stymulatorów reakcji w warunkach ekstrakcji żużlowej",
  journal = "Archives of Foundry Engineering",
  volume  = "Vol. 10",
  number  = "spec. iss. 2",
  pages   = "23--26",
  year    = "2010",
}