@article{Farnicka:2010,
  author  = "M. Farnicka",
  title   = "Młodzi wobec własnej przyszłości",
  journal = "Rocznik Lubuski : dzieci i młodzież w kalejdoskopie współczesnego życia",
  volume  = "Tom 36",
  number  = "cz. 1",
  pages   = "23--35",
  year    = "2010",
}