@article{Ochonczenko:2010,
  author  = "H. Ochonczenko",
  title   = "Studenci z niepełnosprawnościami na uczelni wyższej - wybrane aspekty funkcjonowania",
  journal = "Rocznik Lubuski : dzieci i młodzież w kalejdoskopie współczesnego życia",
  volume  = "Tom 36",
  number  = "cz. 1",
  pages   = "61--77",
  year    = "2010",
}