@article{Szczęsna-Szeib:2010,
  author  = "A. Szczęsna-Szeib",
  title   = "Aktualne wyzwania w pracy wychowawczej z młodzieżą gimnazjalną",
  journal = "Rocznik Lubuski : dzieci i młodzież w kalejdoskopie współczesnego życia",
  volume  = "Tom 36",
  number  = "cz. 1",
  pages   = "227--243",
  year    = "2010",
}