@article{Kowalski:2010,
  author  = "P. Kowalski",
  title   = "Etyka pracy leśników w latach 1918-1945 i jej znaczenie dla zachowania przyrody ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski i Pomorza",
  journal = "Wędrujemy",
  number  = "nr 2",
  pages   = "23-- 29",
  year    = "2010",
}