@article{Patalas-Maliszewska:2010,
  author  = "J. Patalas-Maliszewska",
  title   = "Nowe spojrzenie na strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi",
  journal = "e-mentor : dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową",
  number  = "nr 4",
  pages   = "17--22",
  year    = "2010",
}