@article{Gramacki:2010,
  author  = "J. Gramacki and A. Gramacki",
  title   = "Estymacja parametrów modeli regresyjnych w obecności nieklasycznych założeń",
  journal = "Metody Informatyki Stosowanej",
  number  = "nr 2",
  pages   = "31--43",
  year    = "2010",
}