@article{Kaczmarek:2010,
  author  = "A. Kaczmarek",
  title   = "Zagadnienia metodologiczne badań w klasach dwujęzycznych",
  journal = "Neofilolog : Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego",
  number  = "nr 35",
  pages   = "33--41",
  year    = "2010",
}