@article{Korentz:2010,
  author  = "J. Korentz",
  title   = "Ciągliwość lokalna żelbetowych konstrukcji ramowych wg postanowień PN-EN 1998-1:2005, Eurokod 8",
  journal = "Czasopismo Techniczne : Budownictwo",
  number  = "z. 11",
  pages   = "70--78",
  year    = "2010",
}