@article{Góralewska-Słońska:2010,
  author  = "A. Góralewska-Słońska",
  title   = "Patologie organizacyjne wyzwaniem dzisiejszych czasów (propozycja uaktualnienia standardów kształcenia na kierunku studiów zarządzanie)",
  journal = "Problemy Profesjologii",
  number  = "nr 1",
  pages   = "59--72",
  year    = "2010",
}