@article{Krupińska:2011,
  author  = "I. Krupińska",
  title   = "Polielektrolity a oczyszczanie wody podziemnej",
  journal = "Wodociągi - Kanalizacja",
  number  = "nr 1",
  pages   = "23--25",
  year    = "2011",
}