@article{Ciupik:2010,
  author  = "L. Ciupik and A. Kierzkowska and M. Łozowski",
  title   = "Wybrane własności biomechaniczne peekowej protezy trzonu typu "fusion" = Selected biomechanical properties of the "fusion" type peek vertebral body prosthesis",
  journal = "Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials",
  volume  = "R. 13",
  number  = "nr 100-101",
  pages   = "80--82",
  year    = "2010",
}