@article{Wi¶niewski:2010,
  author  = "J. Wi¶niewski",
  title   = "Układ do pomiaru zespolonego wzmocnienia napięcia różnicowego wzmacniaczy operacyjnych",
  journal = "Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania",
  number  = "nr 10",
  pages   = "165--168",
  year    = "2010",
}