@article{Gramacki:2010,
  author  = "A. Gramacki and J. Gramacki",
  title   = "Implementacja usług biznesowych dla przemysłu z wykorzystaniem bazy danych SQL Server 2008",
  journal = "Metody Informatyki Stosowanej",
  number  = "nr 3",
  pages   = "97--104",
  year    = "2010",
}