@article{Wysokowski:2011,
  author  = "A. Wysokowski",
  title   = "Rok 2010 w branży infrastruktury : Pracy nam nie zabraknie",
  journal = "Drogi Lądowe - Powietrzne - Wodne",
  number  = "nr 1",
  pages   = "27--28",
  year    = "2011",
  note    = "Dalszy ciąg podsumowania roku. Opinie i refleksje przedstawicieli Ministerstwa, naukowców i reprezentantów firm ...",
}