@article{Janiszewska-Nieścioruk:2010,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title   = "Problematyczna dostępność systemu edukacji dla osób z niepełnosprawnością",
  journal = "Niepełnosprawność : półrocznik naukowy",
  number  = "nr 3",
  pages   = "41--51",
  year    = "2010",
}