@article{Eckert:2011,
  author  = "W. Eckert",
  title   = "Opinia dotycząca projektu remontu pocysterskiego kościoła w Kołbaczu. Problemy techniczne, konserwatorskie, etyczne",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 4",
  pages   = "75--78",
  year    = "2011",
}