@article{Krupińska:2011,
  author  = "I. Krupińska",
  title   = "Usuwanie substancji organicznych z wód podziemnych",
  journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
  number  = "nr 3",
  pages   = "86--91",
  year    = "2011",
}