@article{Asani:2011,
  author  = "A. Asani",
  title   = "Lubuski odcinek Odry - analiza stanu technicznego - lewostronnego obwałowania rzeki Odry w km 432,60-442,80",
  journal = "Górnictwo i Geoinżynieria : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej",
  volume  = "R. 35",
  number  = "z. 2",
  pages   = "59--68",
  year    = "2011",
}