@article{Feldshtein:2011,
  author  = "E. Feldshtein",
  title   = "Ogólne zasady projektowania specjalistycznych narzędzi skrawających",
  journal = "Obróbka Metalu : Kwartalnik Naukowo-Techniczny : kwartalnik techniczny",
  number  = "nr 1",
  pages   = "16--23",
  year    = "2011",
}