@article{Izdebski:2011,
  author  = "Z. Izdebski and K. Wąż",
  title   = "Edukacja seksualna",
  journal = "Edukacja : studia, badania, innowacje",
  number  = "nr 1",
  pages   = "47--60",
  year    = "2011",
}