@article{Pasterniak-Kobyłecka:2011,
  author  = "E. Pasterniak-Kobyłecka",
  title   = "Wokół możliwości porozumienia aksjologicznego nauczycieli i uczniów w szkole",
  journal = "Edukacja : studia, badania, innowacje",
  number  = "nr 1",
  pages   = "70--77",
  year    = "2011",
}