@article{B±bka:2011,
  author  = "J. B±bka",
  title   = "Wspó³praca gimnazjalistów w grupach zadaniowych",
  journal = "Edukacja : studia, badania, innowacje",
  number  = "nr 1",
  pages   = "84--92",
  year    = "2011",
}