@article{Nyczaj-Drąg:2011,
  author  = "M. Nyczaj-Drąg",
  title   = "Kapitał społeczny rodziny z klasy średniej a edukacja dzieci",
  journal = "Edukacja : studia, badania, innowacje",
  number  = "nr 1",
  pages   = "92--99",
  year    = "2011",
}