@article{Ochonczenko:2011,
  author  = "H. Ochonczenko",
  title   = "Studenci z niepełnosprawnością i pełnosprawni - poczucie samoskuteczności i szanse zawodowe",
  journal = "Edukacja : studia, badania, innowacje",
  number  = "nr 1",
  pages   = "99--110",
  year    = "2011",
}