@article{Krupińska:2011,
  author  = "I. Krupińska",
  title   = "Czynnik alkalizujący w oczyszczaniu wody podziemnej",
  journal = "Wodociągi - Kanalizacja",
  number  = "nr 5",
  pages   = "68--70",
  year    = "2011",
}