@article{Wysokowski:2011,
  author  = "A. Wysokowski and J. Howis",
  title   = "Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 10",
  journal = "Nowoczesne Budownictwo In┐ynieryjne",
  number  = "nr 3",
  pages   = "54--57",
  year    = "2011",
}