@article{Farnicka:2011,
  author  = "M. Farnicka",
  title   = "Społeczne uwarunkowania diagnozy w pracy instytucji",
  journal = "Praca Socjalna",
  number  = "3",
  pages   = "74--84",
  year    = "2011",
}