@article{Sozański:2011,
  author  = "K. Sozański",
  title   = "Energetyczny filtr aktywny ze zmodyfikowanym algorytmem sterowania opartym na teorii mocy chwilowej",
  journal = "Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania",
  number  = "nr 5",
  pages   = "127--131",
  year    = "2011",
}