@article{Feldshtein:2011,
  author  = "E. Feldshtein and I. Barshaj",
  title   = "Odporność na korozję powierzchni elementów ze stali konstrukcyjnych obrobionych metodą frezowania igłowego",
  journal = "Obróbka Metalu : Kwartalnik Naukowo-Techniczny",
  number  = "nr 2",
  pages   = "66--67, 69",
  year    = "2011",
}