@article{Miczulski:2011,
  author  = "W. Miczulski and . Sobolewski",
  title   = "Application of the GMDH neural networks in prediction of corrections of the national time scale = Zastosowanie sieci neuronowych GMDH do prognozowania poprawek dla krajowej skali czasu",
  journal = "Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania",
  number  = "nr 6",
  pages   = "45--47",
  year    = "2011",
}