@article{Sadecka:2011,
  author  = "Z. Sadecka and E. Płuciennik-Koropczuk and A. Sieciechowicz",
  title   = "Frakcje ChZT ścieków w modelach biokinetycznych",
  journal = "Forum Eksploatatora",
  number  = "nr 3",
  pages   = "72--77",
  year    = "2011",
}