@article{Grzegorzewska:2011,
  author  = "I. Grzegorzewska",
  title   = "Rola pracownika socjalnego w budowaniu odporności psychicznej dzieci i ich rodzin",
  journal = "Praca Socjalna",
  number  = "4",
  pages   = "3--14",
  year    = "2011",
}