@article{Kaczmarek-Pawelska:2010,
  author  = "A. Kaczmarek-Pawelska and I. Głazowska and E. Krasicka-Cydzik",
  title   = "Wpływ stężenia jonów fluorkowych na wzrost orientowanych nanorurek tlenkowych na powierzchni stopu tytanowego Ti-6AL-7Nb = Fluroide concentration effect on the anodic growth of self aligned oxide nanotube array on Ti-6Al-7Nb",
  journal = "Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials",
  volume  = "R. 13",
  number  = "nr 92",
  pages   = "80--82",
  year    = "2010",
}